vrijdag 3 juni 2016

Meisjes van 1950-'51


De lezers beseffen nauwelijks hoeveel moeite De Laatste Vuurtorenwachter zich getroost om hen ter wille te zijn. Ze denken dat het kinderspel is om zich bovenstaande meisjes te herinneren. Die meisjes zijn toch je generatiegenoten, zeggen die lezers, ze zijn geboren in 1950, jullie zaten in dezelfde school. Je moet daar destijds toch je oog op laten vallen hebben. In 1968 moet je hen toch op de barricaden weergezien hebben, terwijl jullie, onderling flirtend, stenen naar de machthebbers gooiden. En later, toen jullie de jaren van verstand bereikt hadden, mocht jij ongetwijfeld, tijdens hun huwelijksfeest, mee ter tafel aanschuiven.
Niets is minder waar. Nadat ze juffrouw Maria Lams (1) ontgroeid waren, zijn ze omzeggens compleet uit het gezichtsveld verdwenen. Terwijl wij onze tijd op de barricaden stonden te verdoen, waren zij naarstig hun toekomst aan het voorbereiden. De meisjes van rond 1950 moesten de jaren van verstand niet bereiken, want ze waren, dat is alom bekend, verstandig geboren!
Zeldzaam is het meisje uit die klas dat met een onzer getrouwd is. Ze gaven de voorkeur aan jongelieden uit het binnenland, die er vervolgens nauwlettend over waakten dat wij hen nimmermeer konden benaderen. (Geef ze eens ongelijk!)
Weet je trouwens dat ook die meisjes zich maar met moeite de namen herinneren? Nadine Vansieleghem (10), van wie ik de foto kreeg, herinnerde zich eerst alleen maar de namen van An Rotsaert (11), Jeanine Sameyn (9) en Frieda Poppe (2).
Ik richtte vervolgens de steven naar Jeannot Van Hille die hier eerder al bewezen had over een ijzersterk geheugen te beschikken. Zij herkende Jacqueline Slabbinck (8), Vera Jonckheere (12), Paulette Hollevoet (20) en Trees Rotsaert (7).  Frieda Poppe kon daar aan toevoegen: Monique Pinon (3), Greta Vandenbroucke (17) en Erna Decoster (4, wat door anderen weer betwijfeld wordt en terecht zo blijkt uiteindelijk). Enige twijfel is er ook betreffende (15) Katrien Qualy en (16) Chrysante Depauw. [Katrien Qualy heeft intussen bevestigd: zij draagt op de foto het nummer 15.]
Maar goed, daarmee zijn toch alweer een pak namen aan de vergetelheid ontrukt. Als de vorsers van de Bredense heemkring Ter Cuere hun werk goed doen dan maken ze hier een notitie van in hun dikke boeken.
Zouden er lezers zijn die de resterende meisjes kunnen identificeren? Ik ben benieuwd, want we vermoeden dat ook Caroline (Carla) Slabbinck en Mieke (Maria) Smets in die klas gezeten hebben.
In afwachting dat Caroline en Mieke iets van zich laten horen, luisteren we hieronder naar een gepast vooisje.  [Caroline Slabbinck heeft dat inmiddels gedaan. Ze meent zichzelf achter het nummer 19 te herkennen, maar heel zeker lijkt ze me daar niet van te zijn. Daarom is het niet onbelangrijk dat ik hier een nagekomen, doch straffe commentaar van Jeannot Van Hille aan toevoeg: 'Na goed bestuderen denk ik dat nummer 13 Caroline Slabbinck is'. En nu heeft ook Mieke Smets gereageerd: zij is nummer 4.] Op de avond van zondag 5 juni ontbreken alleen nog de namen van de meisjes die zich achter de nummers 5, 6, 13 of 19 en 14 bevinden. Geen slecht resultaat voor een foto die we pas op vrijdag 3 juli gepost hebben.
Flor Vandekerckhove


Geen opmerkingen: