zaterdag 11 juni 2016

Taxi

De Folk Blues & Jazz House in de Brabantstraat
Oostende. Het café was de opvolger van 
de legendarische 
kunstkroeg Chèvre folle

Maurice was een taxichauffeur en ik was bevriend met zijn zoon. Dus dacht ik, als ik Maurice vraag om me naar Oostende te rijden, dan zal hij dat wel doen. Ik toog naar diens huis en zei: Maurice, ik moet naar je zoon toe, die zit in de Folk. Zou je ’t erg vinden om me daar naartoe te brengen? Dat vond hij niet erg, zei hij, zo was hij ook nog eens buiten. Hij nam de autosleutels en we reden naar Oostende, naar de Brabantstraat, naar de Folk, waar ik met de zoon van Maurice afgesproken had.
Bij ’t uitstappen vroeg ik Maurice, meer voor de vorm dan om wat anders, hoeveel mijn schuld was. Honderd frank, antwoordde hij, en dat was inderdaad het bedrag dat taxichauffeurs in die tijd voor zo’n rit plachten aan te rekenen.
Ik schrok, want ik had het, zoals gezegd, alleen maar voor de vorm gevraagd. Op mijn vraag had Maurice mijns inziens moeten antwoorden dat het een rit voor rekening van het huis was, dat het gratis was, omdat zijn zoon erbij betrokken was, omdat ik die taxi alleen maar gebruikt had om naar zijn zoon toe te gaan, een vriendendienst. Maar neen, ’t was honderd frank.
Ik telde mijn geld en zag dat ik maar tachtig frank op zak had. Ik zei: Maurice, dat zal niet gaan, want ik heb geen honderd frank bij me. 
Ga jij uit, vroeg hij verwonderd, en je hebt niet eens honderd frank op zak? Met hoe weinig geld doe je dat dan?
Met tachtig frank, antwoordde ik naar waarheid.
’t Is goed, zei Maurice, geef me dan die tachtig.
Daar stond ik, in Oostende, in de Brabantstraat, voor de deur van de Folk, zonder geld, en de nacht was nog zo jong. Maurice was alweer weg. Ik keek naar binnen. Iedereen was er. 
Ik trok de deur open en riep luid: tournée générale! Niemand luisterde, want ze kenden me en ze wisten wat ik daar nog op mijn kerfstok staan had. Bovendien lag Melanie met Look What They’ve Done to my Song op de platenspeler en daar paste alleen maar neerslachtigheid bij. Of een citaat van Jack Kerouak.
Flor Vandekerckhove


Een reactie posten