zondag 28 juni 2015

George Orwell, een kinderliefde, een jeugdzonde

— Jacintha Buddincom. —
Eric Blair was 11 toen hij voor ’t eerst kennismaakte met de kinderen van de buren. Hij en zijn zusje werden goeie maatjes met Jacintha, Prosper en Guinever Buddicom. Eric had vooral oog voor Jacintha die hij later, toen hij bekend geworden was als George Orwell, portretteerde als Julia in zijn beroemde roman 1984. In dat boek laat hij haar sterven in de armen van de antiheld Winston Smith. Ik heb alleen maar de Engelse versie en daarin lees ik: ‘A rocket bomb must have dropped quite near at hand. Suddenly he became aware of Julia’s face a few centimeters from his own, deathly white, as white as chalk. Even her lips were white. She was dead! He clasped her against him and found that he was kissing a live warm face.’
Dat was iets wat hij als puistige puber ook graag deed, het warme gezicht van Jacintha kussen. En toen hij in 1921 vijftien geworden was wilde hij nog iets meer. Daar was Jacintha, nochtans al zeventien, helemaal niet klaar voor. Eric bracht zijn mannelijke kracht in stelling, Jacintha schreeuwde, stampte en sprintte met een verscheurd jurkje en een gekneusde heup naar huis. Ze wilde niets meer van Eric weten. In haar memoires Eric & Us verzwijgt ze die episode wel. Ze laat uitschijnen dat er sprake is van een langzame verwijdering. Maar wanneer er, na haar dood in 1994, een nieuwe editie verschijnt, wordt daar een postscriptum aan toegevoegd waarin haar nicht de waarheid aan ’t licht brengt.
Eric probeert achteraf nog wel om de breuk te herstellen, maar Jacintha houdt de boot af. Vervolgens leven ze elk hun leven. Jacintha weet niet dat George Orwell haar ouwe maatje Eric Blair is. Orwell van zijn kant weet niet dat Jacintha bevalt van een buitenechtelijk kind en door de vader ervan in de steek gelaten wordt. In Orwell: A Life in Letters staat een brief die Jacintha in 1972 schreef. Hoe anders had hun leven kunnen zijn, ware er niet gebeurd wat helaas wel degelijk gebeurde: ‘Wat zo’n dichte en vervullende verhouding geweest was had hij kapotgemaakt in zijn poging om ons heel de weg te laten gaan wanneer ik daar in de verste verte niet klaar voor was. Het heeft me letterlijk jaren gekost om te realiseren dat we allemaal gebrekkige wezens zijn, maar dat Eric minder gebrekkig was dan iedereen die ik voor de rest ontmoet had. Wanneer de tijd kwam dat ik klaar was om de volgende stap te zetten dan was het met de verkeerde man en het resultaat achtervolgt me tot op de dag van vandaag… Herinneringen aan vreugde en plezier die Eric en ik met elkaar deelden, omdat we elkaars geest zo totaal kenden, zorgden ervoor dat ik nooit zou trouwen tenzij die ‘eenheid’ weer zou gevonden worden.’
Het is al 1949 wanneer Jacintha Buddicom te weten komt dat Orwell haar jeugdvriendje Eric is. Hij verblijft in een sanatorium waar hij voor tbc verzorgd wordt. Ze schrijft hem. Hij wil haar weerzien. Het komt er niet van, want Orwell is haast op 't einde van zijn leven gekomen. Een wijle later is hij op sterven na dood. Hij overlijdt in 1950.
Flor Vandekerckhove


Peter Davison over de verhouding van Orwell en Jacintha Buddicom

Geen opmerkingen: